MOTION DESIGN

Ett urval

Här är några olika exempel på motion design som jag gjort.
Dessa exempel är framtagna till WSP, Samizdat Publishing och Equmenia.

OSKAR HJELM