ILLUSTRATION

WSP Roadmap

WSP Sverige

WSP Roadmap var en artikelserie där experter på analys-och teknikkonsultbolaget WSP skrev om digitaliserat samhällsbyggande utifrån sitt område och kunskap. Jag gjorde illustrationer till artiklarna och ritade diagram för att visualisera innehållet och för att dela och väcka intresse i sociala medier.

 

OSKAR HJELM