Motion infographics

WSP publicerar varje år rapporten ”Regionernas kamp” som rankar sveriges kommuner och regioner i syfte att identifiera några av de viktigaste drivkrafterna för samhällets utveckling, beskriva och belysa hur de hänger ihop samt att visa hur svenska kommuner och regioner står sig i ett jämförande perspektiv.

Som en del i kommunikationen skapade jag animerad infografik med de mest intressanta siffrorna, att publicera i sociala medier för att dra trafik till rapporten.

56 procent sysselsättningsgrad. Är man utrikes född är förutsättningarna för jobb nästan lika god i de större städerna (centralorterna) som de är i de tre storstäderna där i snitt 58 procent är i sysselsättning.

Så stor är skillnaden i genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 mellan Nordanstig och Danderyd. Sämst och bäst i Sverige.

74 procent är den genomsnittliga förvärvsintensiteten i våra tre storstäder. Detta kan jämföras med pendlingskommuner nära storstad där 83 procent har jobb.

Befolkningen i Sveriges storstäder, Stockholm, Göteborg, Malmö, har under perioden 2006–2016 vuxit med 17 procent. Det är mest i Sverige.

Den största andelen sysselsatta i kunskapsintensiva företag och finns i Stockholm och är 40 procent. Lägst i Skinnskatteberg med 3 procent.