Broschyrlayout

Exempel på layout av broschyr med studenter som målgrupp. För WSPs räkning i syfte att attrahera nya medarbetare.